Posts by tag: ginza sushi

6 years ago

เปมิการีวิวร้านซูชิที่ถูกและอร่อยใน 3 โลก Ginza Sushi ชิ้นละ 10 บาท เท่านั้น!

by
เปมิการีวิวร้านซูชิที่ถูกและอร่อยใน 3 โลก Ginza Sushi ชิ้นละ 10 บาท เท่านั้น!

เปมิกาพาทัวร์ของกินร้านซูชิย่านอนุสาวรีย ที่ขึ้นชื่อซูชิ ซาซิมิ ที่ได้เยอะถูกและดีมาฝากกันค่ะ

Search

Please follow & like us :)

FB Like Box

To top ↑